Głos OSPC w trwających konsultacjach

No Comment Yet

Trwają konsultacje społeczne dotyczące przedłużenia ulicy Racławickiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. 18 czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym udział wzięło również Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy.

Zgodnie z przedstawionymi wariantami, OSPC jednogłośnie opowiada się za realizacją wariantu 2 w możliwie jak najszybszym czasie. Stowarzyszenie podczas konsultacji zgłosiło naniesienie poprawki w projekcie w postaci zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz budowy toalet w miejscach publicznych.

Za wyborem przez OSPC wariantu 2 przemawiają następujące czynniki:

– likwidacja niezagospodarowanego klepiska w celu poprawy estetyki centrum miasta,

– usprawnienie komunikacji oraz zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby mieszkańców poprzez stworzenie dla nich przyjaznego otoczenia, z którego będą mogli korzystać w bezpieczny sposób

– utworzenie placu zabaw dla najmłodszych czy też ścieżek rowerowych

zobacz wariant 2: http://konsultacje.czestochowa.pl/wp-content/uploads/2015/06/Koncepcja-zagospodarowania-WARIANT-2.pdf

zobacz wariant 1: http://konsultacje.czestochowa.pl/wp-content/uploads/2015/06/Koncepcja-zagospodarowania-WARIANT-1.pdf


Reasumując,  dla OSPC najważniejszymi czynnikami przemawiającymi za wyborem wariantu 2 jest po pierwsze stworzenie jak największej ilości miejsc parkingowych, poprawa komunikacji miejskiej, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz stworzenie dla nich odpowiedniej infrastruktury, chociażby w postaci zwiększenia ilości toalet w miejscach publicznych.


Author

Up Next

Related Posts