Częstochowskie uczelnie zainaugurowały rok akademicki

No Comment Yet
źródło: czestochowa.pl

Politechnika Częstochowska po raz siedemdziesiąty trzeci, a Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza po raz pięćdziesiąty pierwszy rozpoczęły rok akademicki. Znów inny i wyjątkowy, bo w czasie pandemii. Zeszłoroczne zajęcia w większości odbywały się zdalnie lub hybrydowo, jest szansa, że w tym roku studenci spotkają się na uczelnianych korytarzach… jak dawniej.

Uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego częstochowskie uczelnie zorganizowały w stu procentach respektując wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego – z obostrzeniami sanitarnymi, z dystansem, limitem osób i oczywiście w maseczkach. UJD transmitowało swoją inaugurację online, by mogło w niej uczestniczyć jak najwięcej studentów i osób zainteresowanych.

Pierwsza była Politechnika Częstochowska. Tutaj rok akademicki zainaugurowano w auli Wydziału Zarządzania 4 października. Na uczelni w tym roku sześć tysięcy studentów rozpoczęło zajęcia, wśród nich ponad dwa tysiące to studenci pierwszego roku. Uczelnia pochwaliła się także młodzieżą spoza kraju – studia w Politechnice wybrali studenci z Białorusi, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a nawet Konga, łącznie z dwudziestu czterech krajów. Najwięcej obcokrajowców stanowi jednak grupa z Ukrainy.Uczelnia zaprezentowała także nowe logo z myślą przewodnią „Kierunek na przyszłość”, które ma być nową formą indentyfikacji międzynarodowej.

Dzień później rok akademicki zainaugurowała druga uczelnia w mieście. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza zasiliła grupa dwóch i pół tysiąca pierwszoroczniaków. Łącznie rok akademicki na dawnej WSP rozpoczęło pięć tysięcy studentów. Warte zauważenia jest także, że częstochowska uczelnia ruszyła z nowym kierunkiem – pięcioletnią psychologią, oraz studiami drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz informatyka. Jest plan, by w niedalekiej przyszłości zainicjować kierunek dotyczący nowoczesnego żywienia.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts