Niechronieni użytkownicy dróg pod ochroną

No Comment Yet

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego – nawet jeśli jesteś rowerzystą lub pieszym przepisy ruchu drogowego oraz dodatkowa czujność obowiązują Cię tak samo jak każdego kierowcę. Wiele zdarzeń z udziałem tak zwanych niechronionych użytkowników ruchu drogowego spodowanych jest właśnie przez naszą nieostrożność. Zastanów się, ile razy zdarzało Ci się przebiegać przez ulicę w miejscu niedozwolonym, na czerwonym świetle, lub daleka za przejściem dla pieszych? Takie małe grzeszki ma na koncie każdy z nas. Ale takie zachowania czasem kosztują. I w tym przypadku nie mamy na myśli mandatów.

Choć właśnie mandaty mogą posypać się jutro w trakcie akcji policji pod hasłem “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci z całej Polski będą brać pod lupę zachowania kierowców wobec pieszych i rowerzystów i odwrotnie.

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, bo policja jest zgodna, że to grupa użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Bardzo często nie jest też bez winy. W samym tylko wrześniu 2021 roku doszło do 22 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych.

Policjanci będą także przypominać o noszeniu kamizelek odblaskowych lub innych form odblasków, które w okresie jesienno-zimowym są na wagę… życia.

Zgodnie z edukacją i profilaktyką prowadzoną przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie, funkcjonariuszy przypominają o podstawach. Podstawach, które często umykają gdzieś… po drodze.

„Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu, lub wchodzącego na pasy.”

Jak podkreśla policja, każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Apeluje także , aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię/torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts