Nie zaśmiecaj lasu – słono zapłacisz!

No Comment Yet

Człowiek – istota teoretycznie myśląca, w praktyce… co najmniej nierozsądna. Takie myśli przychodzą do głowy, gdy wchodząc do lasu spotyka się wysypisko śmieci. Nikt nie zaśmieca swojego środowiska niż my – ludzie.

źródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko

Dlatego nowy projekt ustawy resortów Środowiska i Sprawiedliwości ma podwyższyć kary za zachowania, które przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego lasów i środowiska naturalnego. Jak czytamy na stronie Ministerstwa, zwiększeniu mają ulec kary dla zaśmiecających lasy z minimalnej kwoty 500 do 5000 złotych. Nowelizacja przewiduje też rekompensatę wyrządzonej krzywdy środowisku, czyli po prostu posprzątanie po sobie.

Dotkliwe konsekwencje mają spotkać także firmy, które w sposób nielegalny i destrukcyjny rozporządzają swoimi odpadami. Obecna minimalna kara to tysiąc złotych, po nowelizacji 10 000 złotych. Górna granica wynosząca dziś 5 milionów złotych ma być nakładana proporcjonalnie do przychodu firmy.

Zmiany będą dotyczyć samego sposobu finansowania procesu usunięcia odpadów gospodarowanych przez firmę. Aktualnie koszty te ponoszą zwykle samorządy. Teraz sprawca będzie zobowiązany wpłacić nawiązkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota będzie wynosić od 10 000 do nawet 10 mln złotych.

Za: https://www.gov.pl/web/srodowisko

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts