Szczęśliwego Nowego Roku

No Comment Yet

Minął szybko przynosząc wiele zmian, trosk i nadziei.

Kolejny w cieniu pandemii i nowej rzeczywistości – 2021 rok.

Dziś, kiedy stoimy u progu 2022 roku,

Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy,

na czele z prezesem, Jackiem Topczewskim,

pragnie złożyć wszystkim częstochowianom

życzenia pełne dobrych myśli i nadziei, że nowe miesiące przyniosą nowe możliwości, perspektywy i szanse.

Życzymy Wam, żeby Nowy Rok

był przestrzenią do rozwoju, realizowania planów i spełniania tego, co nie udało się w tym roku.

Zdrowia, szczęścia i powodzenia na 2022 rok!

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts