PESEL dla Ukrainy

No Comment Yet

To ułatwi formalności i pozwoli na dostęp do wielu usług – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną właśnie staje się faktem.

źródło: czestochowa.pl

Jak podaje częstochowski magistrat, już od środy 16 marca pracownicy Referatu Ewidencji Ludności w trybie specjalnym będą nadawać Ukrainkom i Ukraińcom numer PESEL, bez konieczności wykazywania podstawy prawnej jego uzyskania.

To odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajną sytuację migracyjną związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Stąd projekt specustawy dotyczący pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed skutkami konfliktu. Jej treść zakłada, że w rejestrze PESEL zostanie wprowadzony odrębny status dla ukraińskich uchodźców.

Zareagowała na to także Częstochowa. W budynku Urzędu Miastaprzy ul. Waszyngtona zostanie uruchomione dodatkowe stanowisko na sali obsługi interesanta (nr 111). Nadawanie numerów rozpocznie się, według obecnych zapowiedzi administracji rządowej,16 marca.

Tu warto zaznaczyć, że jeżeli liczba obywateli Ukrainy zainteresowanych otrzymaniem numeru PESEL będzie bardzo duża, włodarze przygotują kolejne stanowisko.

Jak przypomina Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, proces nadania numeru PESEL połączony będzie z obligatoryjnym pobraniem wizerunku osoby (zdjęcie biometryczne) oraz jej odcisków palców (w Rejestrze Dowodów Osobistych). Osoby wjeżdżające na szczególnych zasadach do naszego kraju często nie posiadają wymaganych w obecnym stanie prawnym dokumentów tożsamości (ważny dokument podróży). Z tego też powodu wprowadzony zostanie dedykowany dla tej kategorii osób katalog dokumentów wymaganych do nadania numeru PESEL.


W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli – dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Automatycznie nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts