Strefa Empatii

No Comment Yet

Dziś ważna, potrzebna i rzadko spotykana. Choć sytuacja na Ukrainie sprawiła nam test, który zdaliśmy z nadwyżką, wciąż mamy problem z empatią wobec siebie samych. Miasto Częstochowa wychodzi na przeciw tych, którzy potrzebują pomocnej dłoni i słowa otuchy. Rozpoczyna się kolejna edyacja Strefy Empatii.

źródło: czestochowa.pl

Czym jest Strefa Empatii? To łatwy dostęp do psychologa w szkołach średnich, psychoterapia dla dorosłych, wsparcie dla pedagogów ze strony badaczek zajmujących się szkołą. Potrzeby związane z równowagą psychiczną są ogromne – nie tylko wśród młodych – wyjaśnia częstochowski magistrat.

Ten rok jest wyjątkowy, bo miejski projekt ,,Strefa Empatii” połączył wiele środowisk. ,,Strefa” powstała w 2017 roku z inicjatywy pełnomocniczki Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans Agaty Wierny jako pomysł na zintegrowanie różnych działań na rzecz kształtowania młodych ludzi w duchu otwartości, tolerancji, porozumiewania się bez przemocy, pokojowego rozwiązywania sporów. Przez zajęcia i warsztaty pod hasłem ,,Strefy” przeszło kilka setek uczennic i uczniów, także ich pedagogów, wyszkolono kilkadziesiąt młodych osób przygotowanych do tego, aby wśród swoich rówieśników pełnić rolę mediatorów. Gdy pojawiały się nowe potrzeby, ,,Strefa Empatii” była uzupełniana o nowe elementy – choćby podczas pandemii, gdy izolacja i zamknięcie szkół bardzo niekorzystnie odbiły się na kondycji psychicznej dzieci i osób w wieku dojrzewania. Od początku jednak ,,Strefa” miała cechy świeżości i innowacji społecznej – czytamy na stronie oficjalnej Urzędu Miasta Częstochowy.

W tym roku ,,Strefa” skupia się na zdrowiu psychicznym, na walce z depresją. Warto zauważyć przy tym, że program ,,Zatrzymać depresję”, czyli wybrany do wdrożenia pomysł Budżetu Obywatelskiego, doskonale świadczy o rosnącej społecznej świadomości depresji jako swego rodzaju choroby cywilizacyjnej. Z indywidualnej psychoterapii skorzysta przynajmniej 100 osób – z tej puli 6 proc. zarezerwowano dla osób ze specjalnymi potrzebami. Terapia będzie dostępna w dogodnych porach, przed południem i po południu, da się więc połączyć ją np. z pracą. Zadanie – wsparte przez miasto dotacją 270 tys. zł – potrwa do grudnia, a realizuje je „Ośrodek Terapii Uzależnień” sp. z o.o.

Dzięki ,,Strefie Empatii” młodzież częstochowskich szkół ponadpodstawowych ma ,,bliżej” do pomocy psychologicznej – dyżury przewidziano w każdej placówce, raz w tygodniu, przez 3 godziny lekcyjne, do końca maja. Na zlecenie miasta zajmuje się tym Fundacja ,,In Corpore”. Dotacja na to zadanie to prawie 100 tys. zł – podaje magistrat.

Samorząd łączy także siły z kadrami naukowymi Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. Skorzystają nauczyciele, stawiający czoła czemuś, do czego nie była ich w stanie przygotować żadna uczelnia pedagogiczna – pracy z dziećmi i młodzieżą zmagającą się i z konsekwencjami pandemii i z doniesieniami o wojnie tuż za polską granicą, w klasach, w których obok polskich uczennic i uczniów w krótkim czasie pojawiło się wiele ukraińskich. Specjaliści z UJD, łączący doświadczenia nauczycieli akademickich z pracą badawczą dotyczącą instytucji szkoły, mają pomóc częstochowskim nauczycielom poradzić sobie z pracą, która stała się trudna jak nigdy wcześniej.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts