By ułatwić życie bezdomnym zwierzakom…

No Comment Yet

Bezdomne zwierzaki będą miały lepiej? Mamy taką nadzieję. Tym bardziej, że Rada Miasta uchwaliła program na rzecz bezdomnych czworonogów – opieki nad nimi i zapobiegania samemu zjawisku ich bezdomności. Na realizację zapisów programu jest w budżecie 1 mln 365 tys. zł.

źródło: Urząd Miasta Częstochowy

Jak podaje Biuro Prasowe Urzędu Miasta, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki tym, które dotyka bezdomność, należy do zadań własnych gminy, a odpowiedni program w tych kwestiach Rada Gminy określa poprzez uchwałę.

Program związany jest z działaniami na rzecz zwierząt w potrzebie, które znajdują się na terenie miasta, a więc m.in. zapewnienia im schroniska, opieki nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmiania) czy ich sterylizacji bądź kastracji – warto powtarzać przy każdej okazji, że zabiegi te są najskuteczniejszym sposobem ograniczenia populacji kotów w przestrzeniach miast. W programie jest też mowa o poszukiwaniu opiekunek bądź opiekunów dla bezdomnych zwierząt czy całodobowej opiece weterynaryjnej, która jest nie do przecenienia np. gdy zwierzak zostaje poszkodowany na skutek zdarzenia drogowego. A to tylko niektóre, ważniejsze kwestie, o których wspomina program.

Prezydent miasta przekazał projekt programu do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Częstochowie, organizacjom społecznym, które w statucie mają działania na rzecz ochrony zwierząt oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Program zaopiniowała też Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Uwagi od wszystkich tych podmiotów nie miały wpływu na jego treść.

Na realizację programu zabezpieczono w budżecie Częstochowy ok. 1 mln 365 tys. Największa część tych pieniędzy, bo 1 mln 200 tys. zł, pójdzie na zadania związane z prowadzeniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – zajmuje się tym, na zlecenie miasta, częstochowski oddział Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

Warto zaznaczyć, że o schronisku przy ul. Gilowej pamiętają też częstochowskie miłośniczki i miłośnicy zwierząt – zorganizowani i niezorganizowani – wspierając je kupowaną z własnej kieszeni karmą czy bardzo potrzebnym, bo szybko zużywającym się, żwirkiem do kocich kuwet. Pod koniec kwietnia Zespół Szkół Gastronomicznych przekazał Schronisku karmę suchą i mokrą dla psów i kotów oraz koce. To efekt zbiórki zorganizowanej w częstochowskich szkołach i przedszkolach w pierwszej połowie marca.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts