Wśród uchodźców są ukraińscy naukowcy!

No Comment Yet

Ponieważ wiemy, że czyta nas wielu obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Częstochowy z ogarniętego wojną kraju i to właśnie u nas znaleźli schronienie, piszemy newsy także dla nich.

źródło: czestochowa.pl

I tak, przytaczając statystyki przygotowane przez częstochowski magistrat, warto zauważyć, że ponad 50 tysięcy naukowców musiało opuścić Ukrainę z powodu rosyjskiej agresji. Z myślą o nich powstała globalna baza ofert zatrudnienia, stworzona przez ruch Science For Ukraine. Niemal każda gmina i powiat w Polsce od tygodni przyjmują ogromne liczby uchodźczyń/uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy – są wśród nich zarówno pracownicy uczelni ukraińskich, jak i studentki/studenci. Dlatego powstała baza danych, która może im pomóc w znalezieniu zajęcia lub kontynuowaniu studiów.

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje Ukrainkom i Ukraińcom różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe stypendia (3,6 i 12 miesięczne) lub stałą pracę – również na odległość. Ukraińskie Ministerstwo Nauki szacuje, że około 30 proc. pracownic/pracowników nauki (ponad 50 tys.) musiało opuścić swój kraj, a duża część z pozostałych, którzy zmienili miejsce pobytu w granicach Ukrainy, jest bez pracy lub zarabia 30 proc. tego co dawniej.

Baza danych jest efektem pracy ponad 150 wolontariuszek i wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine (Nauka dla Ukrainy) Zainicjowały go m.in. polskie uczelnie. Celem ruchu jest monitorowanie pojawiających się potrzeb, pośredniczenie w kontaktach, ale przede wszystkim integrowanie informacji o ofertach pracy z całego świata w bazach danych i udostępnianie ich wszystkim potrzebującym.

Baza zawiera obecnie prawie 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z ponad 50 krajów. Samych ofert z Polski jest ponad 160. Z bazy można skorzystać poprzez tę stronę. Opisy wakatów są w języku angielskim.

БАЗА ПРОПОЗИЦІЙ РОБОТИ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ

За підрахунками, понад 50 тис. науковцям довелося покинути Україну через агресію Росії. З думкою про них, була створена, рухом Science For Ukraine, глобальна база пропозицій роботи.

Майже кожна гміна та повіт у Польщі щотижня приймає величезну кількість біженців. Багато з цих людей потребують роботи – серед них і працівники українських вищих навчальних закладів та студенти. Тому була створена база даних, яка може допомогти їм знайти роботу чи продовжити навчання.

Багато наукових установ світу пропонують українцям різні форми працевлаштування: участь у проєктах, короткострокові стипендії (3, 6 та 12 місяців) чи постійну роботу – також дистанційно. За оцінками Міністерства Науки України, близько 30 відсотків наукових працівників (понад 50 тис.) змушені були залишити свою країну, а значна частина які залишились та змінили місце проживання в Україні, є безробітними або заробляють 30 відсотків від попередніх заробітків.

База даних є результатом роботи понад 150 волонтерів, які входять до складу руху Science for Ukraine. Її ініціювали, зокрема, польські університети. А метою створення є відстеження потреб, що виникають, посередництво у контактах, але, перш за все, обмін інформацією про пропозиції роботи з усього світу в базах даних, що зробить її доступною для всіх, хто її потребує.

На даний момент база даних містить майже 2200 пропозицій роботи та різноманітних форм допомоги від наукових установ із понад 50 країн світу. Тільки з Польщі є понад 160 пропозицій. Базою даних можна користуватися через цей сайт: Пропозиції роботи в базі даних є англійською мовою.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts