O nas

HISTORIA
Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy powstało z dniem 30 czerwca 2009
roku, kiedy to zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Zainicjowane zostało przez
częstochowskich przedsiębiorców: Sławomira Kocygę i Jacka Topczewskiego a stworzyli je ludzie,
którym los Częstochowy nie jest obojętny.
Pomysł założenia samego Stowarzyszenia wynikał z sytuacji w jakiej znajdowała się
Częstochowa. Nieudolne rządy ówczesnego Prezydenta Miasta Tadeusza Wrony zmobilizowały
mieszkańców do działania. Brak wizji rozwoju miasta, brak pomysłów na pozyskiwanie
inwestorów oraz dramatyczne wyludnienie to tylko kilka podstawowych zarzutów wobec pana
Wrony. Częstochowianie byli rozczarowani stanem dróg miejskich, brakiem inwestorów i kiepską
jakością życia codziennego mieszkańców. Biorąc pod uwagę ową sytuację postanowiliśmy
skorzystać z jednej z form demokracji bezpośredniej a mianowicie z referendum. Pierwsze kroki w
celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Tadeusza Wrony podjęli
członkowie OSPC: Sławomir Kocyga, Jacek Topczewski, Leszek Kulawik, Jacek Popiołek, Jerzy
Łodziński i Marek Drygas. Częstochowianie również nie zawiedli. Pod inicjatywą referendum
podpisało 31 tysięcy obywateli miasta. Warto wspomnieć, że jednomyślne poparcie w tej sprawie
uzyskaliśmy także od partii politycznych: PO, PiS i SLD.
27 sierpnia Obywatelski Komitet Referendalny złożył u Komisarza Wyborczego wniosek o wydanie
postanowienia o przeprowadzenie wspomnianego wyżej referendum. Termin referendum
wyznaczono na 15 listopada 2009 roku. Po raz kolejny okazało się, że częstochowianie są ambitni i
wiele oczekują od osób sprawujących władzę. Ponad 21 procent mieszkańców wzięło udział w
referendum, Za odwołaniem Tadeusza Wrony opowiedziało się ponad 39 tysięcy osób. To
niewątpliwy sukces. Sukces nie tylko dla naszego Stowarzyszenia, ale przede wszystkim dla całej
Częstochowy. Mieszkańcy dali wraz temu, że mają bezpośredni wpływ na władzę. To wyjątkowy,
unikalny i dotychczas niespotykany w naszym mieście zryw społeczny. Wygrała demokracja!
Rządzący muszą pamiętać, że są rozliczani za wszystkie swoje działania jak i za ich brak.
Powodzenie referendum było wydarzeniem na skalę krajową. W ślad za nami poszła Łódź. Tam
referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta odbyło się w styczniu 2010 roku. Inicjatorzy
wzorowali się na naszych działaniach i konsultowali z nami swoje posunięcia. Cieszymy się, że
przyczyniliśmy się do sukcesu łodzian, którzy skutecznie odwołali Prezydenta Jerzego
Kropiwnickiego.
Wyżej opisane wydarzenie dodało nam skrzydeł do dalszej walki o lepsze funkcjonowanie
miasta. Kolejnym przedsięwzięciem jakim się zajęliśmy było stworzenie takiego projektu Alej
Pomysł utworzenia Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy wynikał z sytuacji w jakiej w 2009 roku znajdowała się Częstochowa. Nieudolne rządy ówczesnego Prezydenta Miasta Tadeusza Wrony i marazm w jakim tkwiło miasto zmobilizowało kilku częstochowskich przedsiębiorców do działania. W ślad za nimi poszli obywatele miasta. I tak wspólnymi siłami osiągnęliśmy zamierzone cele- najpierw referendum a potem odwołanie Prezydenta. To był przełomowy moment, gdyż zdaliśmy sobie sprawę, że w Częstochowie potrzebna jest taka instytucja obywatelska, która patrzyłaby na ręce władzy lokalnej. Chcielibyśmy w związku z tym, aby Stowarzyszenie było ?głosem? nastrojów społecznych, dlatego zapraszamy mieszkańców do współpracy.
Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na to co dzieje się w Częstochowie, a losy miasta nie są Ci obojętne zapraszamy do wstąpienia do OSPC.
N.M.P. oraz Placu Biegańskiego, który łączyłby interesy mieszkańców Częstochowy,
admin3

Author

admin3