Historia

HISTORIA
Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy powstało z dniem 30 czerwca 2009 roku, kiedy to zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Zainicjowane zostało przez częstochowskich przedsiębiorców: Sławomira Kocygę i Jacka Topczewskiego a stworzyli je ludzie, którym los Częstochowy nie jest obojętny.
Pomysł założenia samego Stowarzyszenia wynikał z sytuacji w jakiej znajdowała się Częstochowa. Nieudolne rządy ówczesnego Prezydenta Miasta Tadeusza Wrony zmobilizowały mieszkańców do działania. Brak wizji rozwoju miasta, brak pomysłów na pozyskiwanie inwestorów oraz dramatyczne wyludnienie to tylko kilka podstawowych zarzutów wobec pana Wrony. Częstochowianie byli rozczarowani stanem dróg miejskich, brakiem inwestorów i kiepską jakością życia codziennego mieszkańców. Biorąc pod uwagę ową sytuację postanowiliśmy skorzystać z jednej z form demokracji bezpośredniej a mianowicie z referendum. Pierwsze kroki w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Tadeusza Wrony podjęli członkowie OSPC: Sławomir Kocyga, Jacek Topczewski, Leszek Kulawik, Jacek Popiołek, Jerzy
Łodziński i Marek Drygas. Częstochowianie również nie zawiedli. Pod inicjatywą referendum podpisało 31 tysięcy obywateli miasta. Warto wspomnieć, że jednomyślne poparcie w tej sprawie uzyskaliśmy także od partii politycznych: PO, PiS i SLD.
27 sierpnia Obywatelski Komitet Referendalny złożył u Komisarza Wyborczego wniosek o wydanie postanowienia o przeprowadzenie wspomnianego wyżej referendum. Termin referendum wyznaczono na 15 listopada 2009 roku. Po raz kolejny okazało się, że częstochowianie są ambitni i wiele oczekują od osób sprawujących władzę. Ponad 21 procent mieszkańców wzięło udział w referendum, Za odwołaniem Tadeusza Wrony opowiedziało się ponad 39 tysięcy osób. To niewątpliwy sukces. Sukces nie tylko dla naszego Stowarzyszenia, ale przede wszystkim dla całej Częstochowy. Mieszkańcy dali wraz temu, że mają bezpośredni wpływ na władzę. To wyjątkowy, unikalny i dotychczas niespotykany w naszym mieście zryw społeczny. Wygrała demokracja! Rządzący muszą pamiętać, że są rozliczani za wszystkie swoje działania jak i za ich brak.
Powodzenie referendum było wydarzeniem na skalę krajową. W ślad za nami poszła Łódź. Tam referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta odbyło się w styczniu 2010 roku. Inicjatorzy wzorowali się na naszych działaniach i konsultowali z nami swoje posunięcia. Cieszymy się, że przyczyniliśmy się do sukcesu łodzian, którzy skutecznie odwołali Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego.
Wyżej opisane wydarzenie dodało nam skrzydeł do dalszej walki o lepsze funkcjonowanie miasta. Kolejnym przedsięwzięciem jakim się zajęliśmy było stworzenie takiego projektu Alej N.M.P. oraz Placu Biegańskiego, który łączyłby interesy mieszkańców Częstochowy,przedsiębiorców oraz władzy. Zawsze stawialiśmy na rozwój miasta, remont z naszego punktu widzenia jest absolutnie konieczny. Chcieliśmy mieć wpływ na wygląd głównej arterii Częstochowy dlatego podjęliśmy dialog. Przedstawiliśmy zgoła odmienna wersję placu
Biegańskiego od tej proponowanej przez biuro projektowe zatrudnione przez Urząd Miasta. Ten drugi projekt (ostateczny) zakłada stworzenie przestrzeni publicznej między Ratuszem a kościołem. Można powiedzieć, że ta druga koncepcja była nieprzemyślana, ale to za słabe słowo. Kilka drzew i ławek przy kościele- to ma być serce miasta? Owy plac to pusta, wybrukowana przestrzeń, miejska pustynia, bez swojego uroku, bez historii, bez duszy. Przypomina on raczej rosyjski Plac Czerwony. Czyżby Urząd Miasta planował przemarsz wojska przez ?Biegana?? Bo do czegóż więcej może służyć taka przestrzeń. A może to nagrobek Piłsudskiego, gdyż z życiem ten plac na pewno się nie kojarzy. Pozostaje nam tylko położyć kwiaty u stóp biednego Marszałka, żeby choć odrobinę umilić mu pobyt na tej przestrzeni. Niestety za ten fatalny projekt zapłacono również z kieszeni każdego z nas.
Poza aspektem czysto wizualnym i funkcjonalnym jest także aspekt komunikacyjny. Uważamy, że ograniczenie ruchu drogowego w Alejach spowoduje pogorszenie komunikacji w Częstochowie, która i tak od dawna pozostawia wiele do życzenia.
Przedstawiliśmy sprawy o które walczyliśmy dla dobra Częstochowy, które były najbardziej nagłaśniane przez media. Nasza działalność nie ogranicza się jednak tylko do sfery centrum miasta.
Od grudnia 2009 roku udało nam się zorganizować spotkania pt. ?Kawa na ławę? z p. Piotrem Kurpiosem oraz z wiceprezydentami
p. Majerem i p Biernatem. Spotkania te odbywały się w sobotnie przedpołudnia i omawialiśmy na nich (wraz z lokalnymi przedsiębiorcami) jak poprawić stan koniunktury w Częstochowie. Fakt, że jesteśmy zorganizowaną grupą pomagał nam w dotarciu do ludzi władzy.
Jednym z naszych niewątpliwych sukcesów było przyczynienie się do wycięcia samosiejek na terenach przemysłowych. Od lat puste, niezagospodarowane obszary straszyły porośniętymi krzakami. Przez dwie i pół kadencje p. Tadeusz Wrona nie mógł sobie poradzić z tym problemem. Uznaliśmy że najwyższy czas doprowadzić te miejsca do porządku, aby w jak najkrótszym czasie można było otwierać tam nowe przedsiębiorstwa. Po rozmowach z magistratem udało nam się dojść do konsensusu i doprowadzić do wycięcia samosiejek. Nie trzeba było długo czekać, aż na terenach pohutniczych pojawili się nowi inwestorzy.
OSPC zawsze chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych. Zwłaszcza los dzieci nie jest nam obojętny. 11 lipca 2010 roku Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy zaprosiło nad zalew do Poraja kilkanaścioro dzieci z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie z Góry
Włodawskiej. Z naszą skromną pomocą udało się zorganizować liczne atrakcje: pływanie skuterem, motorówką, grillowanie, dzieci otrzymały także drobne upominki.
Podczas wyborów do samorządu lokalnego w 2010 roku również nie byliśmy bezczynni. Wystawiliśmy kilku kandydatów do Rady Miasta Częstochowa, a w 2011 roku członek zarządu OSPC kandydował na Senatora RP z KWW Kandydat Częstochowy.
To tyle, jeżeli chodzi o historię. Wszelkich informacji o teraźniejszych działaniach dowiedzą się Państwo z zakładki Aktualności.
admin3

Author

admin3